Ernst Jonker

Ernst Jonker

Gemeenteraadslid

Verandering begint hier!

Mag ik mezelf en mijn partij GroenLinks even voorstellen? Ik ben Ernst Jonker, geboren en getogen in Terneuzen, vader van twee zoons en raadslid voor GroenLinks.

Al heel wat jaartjes politiek betrokken, waarvan de afgelopen raadsperiode als gemeenteraadslid. En dat wil ik graag voortzetten, want zeker nu is ons groene en sociale geluid belangrijk! In tijden waar elke euro toch even wordt omgedraaid, voordat deze wordt uitgegeven. In tijden waar de gemeente er veel taken vanuit het Rijk erbij krijgt, zoals voor de gezondheids- en de jeugdzorg. Simpel gezegd, meer (taken) met minder (geld).

Ik zie daar als raadslid kansen;

  • in slimme combinatie tussen economie en ecologie.
  • op het gebied van samenwerking, tussen gemeentes en burgers
  • voor duurzaamheid en ruimtelijke ordening: de ruimte hebben we, maar laten we er vooral goed mee omgaan!
  • voor natuurbeheer en –ontwikkeling. Deze hebben namelijk economisch en recreatief nut
  • voor een goed cultuurbeleid, als versterking de kwaliteit van mens en omgeving
  • voor een goed milieubeleid, wat dat is immers een kwestie van volksgezondheid (regelgeving)
  • voor bouwend Zeeland, werkgelegenheid door energiebesparing

Daar wil ik de komende vier jaar graag aan werken in onze gemeenteraad. Simpelweg omdat ik het (ook) graag gezond wil houden.