Nieuws gefilterd op Fractie

Campers krijgen vrij spel bij gemeenteraad

Een mooie start van de raadsvergadering was het donderdag 1 februari, waar we dachten dat de geluidsproblemen met de microfoon verleden tijd zouden zijn, bleken deze het helemaal niet meer te doen...En veel beter werd het er met de discussies ook niet op....

Lees verder

College Terneuzen ziet ook voordelen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes in!

plastic flesjes

Uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders, op onze vragen over de mogelijkheid voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes, blijkt dat ze het eens zijn met onze stelling;

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes hebben invloed op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval. Een financiële prikkel om kleine flesjes en blikjes in te leveren in plaats van deze weg te gooien of achter te laten kunnen een positieve invloed hebben op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval.

B&W Terneuzen ziet ook voordelen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Gaat de gemeente Terneuzen ook meedoen aan de Statiegeldalliantie?

statiegeld blikjes en kleine flesjes

Zwerfafval is een probleem, zowel landelijk als lokaal in onze gemeente. Dat het een probleem is en dat inwoners zich er aan storen blijkt ook uit de met regelmaat gestelde schriftelijke vragen. Een groot deel van dit zwerfafval bestaat o.a. uit kleine flesjes en blikjes. Laat hier nu een mooie oplossing voor bestaan. Namelijk statiegeld op blikjes en plastic flesjes. En daar kunnen we als gemeente ook iets aan doen!

Statiegeld voor blikjes en kleine flesjes?

Vuurwerkoverlast 2017-2018

Met 198 meldingen van vuurwerkoverlast heeft de gemeente Terneuzeneen redelijk rustig nieuwjaar gehad tov vorige jaren. Nu werkte het weer natuurlijk ook niet echt mee en lijken de beperkte afsteektijden ook zijn vruchten af te werpen. Maar toch... nog steeds wel 198 meldingen... Weten waar de meeste meldingen waren? Kijk maar in de bijgevoegde staat;

 

Lees verder

Begroting, bankje spelen en haven fusies

De raadsvergadering van 9 november bleek vooraf een beladen vergadering met onderwerpen als lijkbezorging en onhandig ingepaste voorstellen over omgevingsvisies. Dat naast de begroting en de wensen over de havenschapsfusie beloofde een lange avond te worden.

Echter nog voor de vergadering op gang was, waren de eerste twee zaken alweer van de agenda af. Misschien begrijpelijk gezien de extra informatie, maar aan de andere kant... Als stukken in twee weken tijd nog zo kunnen wijzigen, dat is geen goed teken. Dat vereist toch een betere voorbereiding.

Lees verder

Pagina's