Nieuws gefilterd op Fractie

Laatste raad van 2019

Het Vesalius Beeld (The Vesalius Sculpture)

De WMO verordening van de gemeente Terneuzen was afgelopen raadsvergadering het enige echte vergaderpunt op de agenda. Alhoewel, samen met D66 hebben we ook weer aandacht gevraagd voor de al lang beloofde cultuurnota van het college.

Lees verder

Begroting gemeente Terneuzen 2020

De beoordeling van GroenLinks over de begroting voor 2020 én het beleid van dit college wordt bepaald door het beantwoorden van de volgende vraag:

Heeft het College afdoende antwoorden op de toekomstige maatschappelijke opgaven?

Want in deze periode van transformatie en klimaatbeleid verwachten we vernieuwende en doortastende ideeën.

Lees verder

Beste stuurlui staan aan wal

De raadsvergadering van 26 september stond in het kader van afscheid nemen van een oud bestuurder en raadslid, het in de lucht houden van het Sluiskilse Pontje en medicinale wiet toestaan. Die twee laatste waren beladen onderwerpen die met het juiste stuurwerk toch in veilige haven belande.

Lees verder

Sociale raad of niet?

De raadsvergadering van 2 juli maakte duidelijk hoe het college zich steeds meer opstelt richting onze minima. Bekijkt u nog maar eens de betogen van het college bij bijvoorbeeld het punt over de kwijtschelding voor id kosten voor kinderen uit deze groep, op het internet (https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/571684/gemeenteraad 0 2-07-2019#ai_4783119)

Redevoeringen dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van regelingen voor armoedebestrijding, waardoor een gemeente terughoudend zou moeten worden, zijn wat GroenLinks betreft het verkeerde signaal. Sterker nog, dan moet je als gemeente juist voor gaan!

Lees verder

Algemene beschouwingen GroenLinks 2020 - 2023

Saldo en Baten PPN2020 - 2030 gemeente Terneuzen

Ook dit jaar heeft GroenLinks weer zijn algemene beschouwingen gemaakt op de toekomstvisie van het college. En deze visie heeft, volgens GroenLinks, toch echt wel een aanpassing nodig. Financieel kunnen we als gemeente de wensenlijstjes van het college niet zondermeer volgen. Dan zullen we keuzes moeten gaan maken. De tekorten bij bijvoorbeeld de jeugdzorg vragen daarom, maar ook zullen we rekening moeten houden met de nieuwbouw van scholen. En als we dat nu al weten, dat die keuzes er aan komen, dan moet je daar rekening mee houden als gemeente.

Wat Groenlinks betreft, zouden we die keuzes sociaal en duurzaam betrokken maken. Maar dat missen we nu in deze perspectievennota.

Wilt u daar meer over lezen? Onze beschouwing is bijgevoegd.

 

Bestemmingen en herdenken

Slag om de Schelde Terneuzen

De raadsvergadering van 22 mei ging vooral over bestemmen en herdenken. En dat leek nogal een opgave al met al... want schijnbaar hebben we nog niet van onze fouten geleerd in het verleden rondom bestemmingsplannen....

Lees verder

Pagina's