Nieuws gefilterd op Fractie

Begroting, bankje spelen en haven fusies

De raadsvergadering van 9 november bleek vooraf een beladen vergadering met onderwerpen als lijkbezorging en onhandig ingepaste voorstellen over omgevingsvisies. Dat naast de begroting en de wensen over de havenschapsfusie beloofde een lange avond te worden.

Echter nog voor de vergadering op gang was, waren de eerste twee zaken alweer van de agenda af. Misschien begrijpelijk gezien de extra informatie, maar aan de andere kant... Als stukken in twee weken tijd nog zo kunnen wijzigen, dat is geen goed teken. Dat vereist toch een betere voorbereiding.

Lees verder

Werving GroenLinks leden!

Dringend gezocht!!! Geef Groen en Sociaal een stem!
Ben je ook nog steeds onder de indruk over de enorme beweging die is ingezet door GroenLinks tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen?
Wil je meehelpen om het succes nog groter te maken?

GroenLinks Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste gelijkgestemden om tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in alle drie de Zeeuws- Vlaamse Gemeenten met een mooie lijst uit te komen.
Wil je samen met ons écht iets veranderen?

Lees verder

Lange termijn visie is niet te maken met korte termijn beslissingen

In de gemeenteraad van donderdag 28 september, hadden we het weer ‘goed’ voor elkaar in de gemeenteraad. De meeste bespreekstukken van de vergadering waren een uitvloeisel van ondoordachte eerdere beslissingen, pogingen om nieuw beleid weer terug te draaien of een (slechte) poging om compromisvoorstellen onder uit te halen.

De hele avond leek weer meer op een commissievergadering, dan een raadsvergadering waar besluiten genomen konden worden. Simpel weg omdat er o.a. veel extra informatie over tafel kwam bij verschillende stukken, die niet inzichtelijk waren geweest of een geheel andere draai gaven aan het voorstel.

Lees verder

Algemene Beschouwingen GroenLinks 2017

Geachte Burgers, Raadsleden, College, ambtenaren en andere aanwezigen,

In onze beschouwingen zijn we ook dit jaar weer ingegaan op het ontbreken van visies. Zeker nu we in een financieel ‘rustiger’ vaarwater lijken te komen ligt er nu de kans om na te denken over waar we als gemeente naar toe willen werken, wat de kaders worden. Hoe we ons eigen vermogen kunnen laten groeien. Maar ook wat burgers van ons kunnen verwachten.

Lees verder

Burgers en Participatie

De gemeenteraad van 1 juni stond in het kader van burgerparticipatie. De Cuyperskerk, de subsidieverordening, het pontje van Sluiskil en de zwembaden zijn allemaal onderwerpen die op een of ander manier sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers, financiën, of simpelweg duidelijke kaders.

Lees verder

Vragen over aardgasloze Nieuwbouw

Afgelopen mei heeft Natuur&Milieu het rapport “Aardgasloze Nieuwbouw” gepubliceerd. Een onderzoek waaruit bleek dat 64% van de nieuwbouw in Nederland nog steeds de achterhaalde gasaansluiting krijgt. Maar hoe staat de gemeente Terneuzen ervoor? Tijd voor schriftelijke vragen.

Lees verder

Pagina's