Nieuws gefilterd op Fractie

Algemene Beschouwingen GroenLinks 2017

Geachte Burgers, Raadsleden, College, ambtenaren en andere aanwezigen,

In onze beschouwingen zijn we ook dit jaar weer ingegaan op het ontbreken van visies. Zeker nu we in een financieel ‘rustiger’ vaarwater lijken te komen ligt er nu de kans om na te denken over waar we als gemeente naar toe willen werken, wat de kaders worden. Hoe we ons eigen vermogen kunnen laten groeien. Maar ook wat burgers van ons kunnen verwachten.

Lees verder

Burgers en Participatie

De gemeenteraad van 1 juni stond in het kader van burgerparticipatie. De Cuyperskerk, de subsidieverordening, het pontje van Sluiskil en de zwembaden zijn allemaal onderwerpen die op een of ander manier sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers, financiën, of simpelweg duidelijke kaders.

Lees verder

Vragen over aardgasloze Nieuwbouw

Afgelopen mei heeft Natuur&Milieu het rapport “Aardgasloze Nieuwbouw” gepubliceerd. Een onderzoek waaruit bleek dat 64% van de nieuwbouw in Nederland nog steeds de achterhaalde gasaansluiting krijgt. Maar hoe staat de gemeente Terneuzen ervoor? Tijd voor schriftelijke vragen.

Lees verder

Veiligheid, winkelen en bouwen... tijdrovende zaken

Wat een korte vergadering leek te kunnen zijn met maar een paar onderwerpen, liep toch weer aardig uit in de tijd. Hoe kan zoiets toch gebeuren? Niet zo heel moeilijk, stukken waren toch niet zo duidelijk als gedacht door het college. Maar goed we zullen het toch even puntgewijs doorlopen...

Lees verder

Alles over basisinkomen en -locaties

De gemeenteraad van januari was bestuurlijk gezien, weer een vreemde vergadering. Op de agenda stonden een paar punten zoals de locatie van het Portaal van Vlaanderen en de vraag om een experiment met een soort van basisinkomen. Wat besluitvorming echter niet makkelijk maakte, was dat de stukken op het laatste moment nog aangepast werden of van last minutes informatie werden voorzien
 

Lees verder

Pagina's