Saldo en Baten PPN2020 - 2030 gemeente Terneuzen

Algemene beschouwingen GroenLinks 2020 - 2023

Ook dit jaar heeft GroenLinks weer zijn algemene beschouwingen gemaakt op de toekomstvisie van het college. En deze visie heeft, volgens GroenLinks, toch echt wel een aanpassing nodig. Financieel kunnen we als gemeente de wensenlijstjes van het college niet zondermeer volgen. Dan zullen we keuzes moeten gaan maken. De tekorten bij bijvoorbeeld de jeugdzorg vragen daarom, maar ook zullen we rekening moeten houden met de nieuwbouw van scholen. En als we dat nu al weten, dat die keuzes er aan komen, dan moet je daar rekening mee houden als gemeente.

Wat Groenlinks betreft, zouden we die keuzes sociaal en duurzaam betrokken maken. Maar dat missen we nu in deze perspectievennota.

Wilt u daar meer over lezen? Onze beschouwing is bijgevoegd.