Nieuws

Campers krijgen vrij spel bij gemeenteraad

Een mooie start van de raadsvergadering was het donderdag 1 februari, waar we dachten dat de geluidsproblemen met de microfoon verleden tijd zouden zijn, bleken deze het helemaal niet meer te doen...En veel beter werd het er met de discussies ook niet op....

Lees verder

College Terneuzen ziet ook voordelen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes in!

plastic flesjes

Uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders, op onze vragen over de mogelijkheid voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes, blijkt dat ze het eens zijn met onze stelling;

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes hebben invloed op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval. Een financiële prikkel om kleine flesjes en blikjes in te leveren in plaats van deze weg te gooien of achter te laten kunnen een positieve invloed hebben op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval.

B&W Terneuzen ziet ook voordelen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Gaat de gemeente Terneuzen ook meedoen aan de Statiegeldalliantie?

statiegeld blikjes en kleine flesjes

Zwerfafval is een probleem, zowel landelijk als lokaal in onze gemeente. Dat het een probleem is en dat inwoners zich er aan storen blijkt ook uit de met regelmaat gestelde schriftelijke vragen. Een groot deel van dit zwerfafval bestaat o.a. uit kleine flesjes en blikjes. Laat hier nu een mooie oplossing voor bestaan. Namelijk statiegeld op blikjes en plastic flesjes. En daar kunnen we als gemeente ook iets aan doen!

Statiegeld voor blikjes en kleine flesjes?

Pagina's