Nieuws

Lange termijn visie is niet te maken met korte termijn beslissingen

In de gemeenteraad van donderdag 28 september, hadden we het weer ‘goed’ voor elkaar in de gemeenteraad. De meeste bespreekstukken van de vergadering waren een uitvloeisel van ondoordachte eerdere beslissingen, pogingen om nieuw beleid weer terug te draaien of een (slechte) poging om compromisvoorstellen onder uit te halen.

De hele avond leek weer meer op een commissievergadering, dan een raadsvergadering waar besluiten genomen konden worden. Simpel weg omdat er o.a. veel extra informatie over tafel kwam bij verschillende stukken, die niet inzichtelijk waren geweest of een geheel andere draai gaven aan het voorstel.

Lees verder

Toetsingkader bij fusie havens?

GroenLinks-fracties in de Staten van Zeeland en in de gemeenteraden van Terneuzen en Vlissingen hebben een visie op de fusie van de Zeeuwse havens (ZSP) met Havenbedrijf Gent (HBG) en verzoeken de raden van de betrokken gemeenten en Provinciale Staten om hierin mee te denken. Lees meer >>

Lees verder

Kamperen als promotie ‘Kampagne’

Artist-impression-De-Kampanje-VG-Architecten

De gemeenteraad van 4 juli 2017 stond vooral in het teken van camperplaatsen. Waar met een unanieme raad de Kop van de Noordstraat een invulling lijkt te krijgen, lijkt het camperbeleid de raad vooral te verdelen.

Lees verder

Algemene Beschouwingen GroenLinks 2017

Geachte Burgers, Raadsleden, College, ambtenaren en andere aanwezigen,

In onze beschouwingen zijn we ook dit jaar weer ingegaan op het ontbreken van visies. Zeker nu we in een financieel ‘rustiger’ vaarwater lijken te komen ligt er nu de kans om na te denken over waar we als gemeente naar toe willen werken, wat de kaders worden. Hoe we ons eigen vermogen kunnen laten groeien. Maar ook wat burgers van ons kunnen verwachten.

Lees verder

Burgers en Participatie

De gemeenteraad van 1 juni stond in het kader van burgerparticipatie. De Cuyperskerk, de subsidieverordening, het pontje van Sluiskil en de zwembaden zijn allemaal onderwerpen die op een of ander manier sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers, financiën, of simpelweg duidelijke kaders.

Lees verder

Vragen over aardgasloze Nieuwbouw

Afgelopen mei heeft Natuur&Milieu het rapport “Aardgasloze Nieuwbouw” gepubliceerd. Een onderzoek waaruit bleek dat 64% van de nieuwbouw in Nederland nog steeds de achterhaalde gasaansluiting krijgt. Maar hoe staat de gemeente Terneuzen ervoor? Tijd voor schriftelijke vragen.

Lees verder

Pagina's