Nieuws

Gelukkig Nieuwjaar!

Gelukkig Nieuwjaar namens de fractie van GroenLinks Terneuzen. Dat we er met zijn allen een verdraagzaam jaar van kunnen maken!

Laatste raad van 2019

Het Vesalius Beeld (The Vesalius Sculpture)

De WMO verordening van de gemeente Terneuzen was afgelopen raadsvergadering het enige echte vergaderpunt op de agenda. Alhoewel, samen met D66 hebben we ook weer aandacht gevraagd voor de al lang beloofde cultuurnota van het college.

Lees verder

Begroting gemeente Terneuzen 2020

De beoordeling van GroenLinks over de begroting voor 2020 én het beleid van dit college wordt bepaald door het beantwoorden van de volgende vraag:

Heeft het College afdoende antwoorden op de toekomstige maatschappelijke opgaven?

Want in deze periode van transformatie en klimaatbeleid verwachten we vernieuwende en doortastende ideeën.

Lees verder

Beste stuurlui staan aan wal

De raadsvergadering van 26 september stond in het kader van afscheid nemen van een oud bestuurder en raadslid, het in de lucht houden van het Sluiskilse Pontje en medicinale wiet toestaan. Die twee laatste waren beladen onderwerpen die met het juiste stuurwerk toch in veilige haven belande.

Lees verder

Mondelinge bijdrage algemene beschouwing 2020-2023

Artikel 1

Geachte raadsleden, college, ambtenaren en andere aanwezigen, via digitale weg of op de tribune. Laten we beginnen te zeggen, het waren twee mooie weken. Twee weken met een positief begrotingsresultaat. Maar goed, na de ontvangst van de meicirculaire weten we waar de gemeente Terneuzen financieel echt staat de komende jaren tot 2023.

Dat betekent dat we als gemeenteraad onze prioriteiten nu duidelijk moeten hebben. Dat de focus helder is. Dat we weten welke doelen we moeten stellen. Zodat we onze acties daarop kunnen afstemmen.

Lees verder

Sociale raad of niet?

De raadsvergadering van 2 juli maakte duidelijk hoe het college zich steeds meer opstelt richting onze minima. Bekijkt u nog maar eens de betogen van het college bij bijvoorbeeld het punt over de kwijtschelding voor id kosten voor kinderen uit deze groep, op het internet (https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/571684/gemeenteraad 0 2-07-2019#ai_4783119)

Redevoeringen dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van regelingen voor armoedebestrijding, waardoor een gemeente terughoudend zou moeten worden, zijn wat GroenLinks betreft het verkeerde signaal. Sterker nog, dan moet je als gemeente juist voor gaan!

Lees verder

Pagina's