Op initiatief van GroenLinks is er een motie ingediend om gemeente Terneuzen uit te roepen tot regenbooggemeente. Hiermee zou de gemeente zich aansluiten bij een nationale groep gemeentes die actief beleid ontwikkelen voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI's). Wij vinden het belangrijk dat de gemeente inclusief en veilig is voor alle inwoners.

Sinds de vernieuwde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Tegelijkertijd blijkt uit divers onderzoek dat de positie van LHBTI's kwetsbaar kan zijn.Gemeenten in Nederland hebben een aantal wettelijke verplichtingen die direct te maken hebben met de positie van LHBTI-bewoners. Het is ook om deze reden dat wij vinden dat de gemeente Terneuzen zich aan moet sluiten bij de meer dan 75 andere gemeenten in Nederland en zorgen dat ook in onze gemeente LHBTI's welkom, veilig en geaccepteerd zijn.

Wil je meer weten over deze motie? Dan kun je hem hier nalezen. Ook is er meer informatie over regenbooggemeentes en LHBTI-beleid te lezen hier.