Beste stuurlui staan aan wal

De raadsvergadering van 26 september stond in het kader van afscheid nemen van een oud bestuurder en raadslid, het in de lucht houden van het Sluiskilse Pontje en medicinale wiet toestaan. Die twee laatste waren beladen onderwerpen die met het juiste stuurwerk toch in veilige haven belande.

Maar allereerst namen we als raad afscheid van twee markante raadsleden, Cees Liefting en Gerry Loof, waarmee er weer twee personen vroegtijdig uit de raad stappen. Toch wel jammer volgens mij, want beide hadden een duidelijke mening en rol in deze raad. Dat zullen we best wel eens kunnen gaan missen.

Daarna kwam de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Terneuzen 2015 aan bod. Een voorstel waarbij de gemeente Terneuzen, in navolging van de VNG-normbedragen, aangeeft 40% van de bouwkosten te betalen. Op zich al aardig natuurlijk, echter vielen in het voorstel de woorden sober en doelmatig op. De verwachting is dat de 40% niet voldoende zal zijn, maar dat 48% nodig zal zijn om klimaatdoelen te halen.

Mooi moment om alvast voor te sorteren op die koers, zoals een amendement van D66 en PvdA voorstelde. Dat amendement hebben we dan ook gesteund als GroenLinks. Echter haalde het amendement het niet bij het college en oppositie die aangaven dat op dergelijke momenten er bij tekorten steeds een vraag moet komen naar de raad. Als het scholing gaat, hadden wij die richting nu al wel willen geven, maar goed.

Daarna stond het voorschot huishoudelijke hulp Zo-Net 2019 op de agenda. Een zogenaamde open eind regeling, waarbij het moeilijk is om goed inzicht te krijgen op de uitkomsten. In de commissie hadden we al aangegeven dat de communicatie daar beter over zal moeten zijn. Maar tegenstemmen kun je niet. De hulp is gewoon nodig geweest.

Het voorstel om de proef van het bezorgen van reisdocumenten gratis te houden minima en WMO gelden is voor GroenLinks een sympathiek maar niet realistisch plan. Dat zou een administratieve rompslomp geven die het plan niet ten goede zou komen. Juridisch is het daarnaast ook niet toegestaan.

Daarna kwam de motie van de SP en D66 aan de orde over medicinale wiet, waarbij we de burgemeester verzoeken om dit landelijk aan te kaarten.  Zoals GroenLinks landelijk in 2017 een dergelijke aanpak al steunde, hebben wij dat in Terneuzen zeker ook doen. Wij zijn van mening dat we betrokken mensen rust en zekerheid geven met een aanname van deze motie. En daarmee eventueel de criminaliteit terug zouden dringen in de wietteelt. Wij zullen de motie dan ook volmondig steunen en dat de burgemeester dit op de landelijke politieke agenda zal zetten.

Wij zullen de motie dan ook onverkort doorsturen naar onze eigen landelijke fractie ter ondersteuning van de opdracht die we hiermee aan onze burgemeester hebben gegeven.

Als laatste kwam de motie over het pontje van Sluiskil aan de orde.  Wat mij betreft een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, wat wij zeker als gemeente Terneuzen moeten steunen. Nu ze onze hulp wederom nodig hebben, zullen wij van GroenLinks dit voorstel natuurlijk weer ondersteunen.

Zeker in het kader van de grotere openstellingen van de brug, zal deze pont zeker een belangrijke rol hebben bij het veilige fietsverkeer van de andere zijde van het kanaal. Als daarnaast het signaal uit Terneuzen dan ook nog zorgt voor een ondersteuning uit de Provincie, dan kun je niet tegen deze motie zijn.

Het zal echter wel een spannend onderwerp blijven, want er is nog niks toegezegd. Vooralsnog zal het gaan om een onderzoek wat de onze college zal leiden. Maar we blijven dat onderzoek aandachtig volgen! En zou kwamen we aan het eind van de reis in de gemeenteraad. Veilig terug in de haven.