Tijdens de laatstgehouden Algemene Beschouwingen werd hierover het volgende opgemerkt: 

"Het klimaat wacht niet op onze aanpassingen. Het klimaat wacht niet op woordspelletjes of uitstel gedrag. Gezondheid wacht niet op invulling van de meetgegevens in een nieuw te maken beleid. En daar gaat het misschien eigenlijk fout in bestuurlijk Terneuzen. Veel beslissingen worden plat gepraat, gebagatelliseerd of vooruit geschoven. Pas als alle feiten bekend zijn, gaan we aan de slag met een oordeel te vormen om daarna te verzanden in de besluitvorming." Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Terneuzen heette voorheen niet voor niets "Laten we het gezond houden!"

Voor GroenLinks kan dit zo niet langer en willen we dat er eindelijk meer gevolg wordt gegeven aan de situatie die is ontstaan. Er moet meer gebeuren. We constateren namelijk dat er met grote regelmaat overschrijdingen zijn van normen fijnstof. Wat toch echt effect heeft op de gezondheid van onze burgers! Blijkbaar is de "Sense of Urgency" nog niet echt doorgedrongen op het gemeentehuis. 

GroenLinks Terneuzen heeft daar een handje bij geholpen. Al langere tijd volgen we de gegevens op die worden geproduceerd vanuit diverse bronnen. Van het RIVM, maar ook van particulieren of bedrijven die een meettoestel hebben aangeschaft en de gegevens willen delen met de rest van de wereld.

Wij hebben zo’n apparaat, waarmee meerdere luchtkwaliteit gemonitord wordt aan de bevolking van de gemeente Terneuzen, via de wethouder Milieu, dhr. van Assche gegeven. Het gaat om de AirVisual Pro van IQAir, waarmee de luchtkwaliteit en het weer van binnen en buiten wordt gemonitord en gedeeld wordt met onze bevolking. 

Want via dit apparaat worden via internet de opgehaalde waarden van binnen en buiten openbaar voor iedereen naast elkaar weergegeven. Op die manier kan er dagdagelijks, ieder uur direct worden afgelezen wat de luchtkwaliteit is in de omgeving, maar ook elders in de gemeente waar op dat moment wordt gemeten. Door het gebruik van de app of internet kan iedere burger gemakkelijk de gegevens opvragen en dat zorgt voor transparantie van meetgegevens.

De overhandiging van het apparaat heeft plaatsgevonden tijdens de raadsvergadering van 10 maart aan de dhr. van Assche, wethouder Milieu, met de vraag deze te bevestigen op het stadhuis van Terneuzen en de meetgegevens openbaar te maken Waarop de wethouder heeft aangegeven dat zeker te zullen doen en nogmaals zijn zorg over de luchtkwaliteit ook nogmaals uit te dragen.

Dus hopelijk kunnen we op korte termijn via internet ons extra meetpunt in de 'lucht' zien vanuit het stadhuis. Want dat is pas transparant, de kwaliteit van de lucht, dicht op de plek waar de besluiten genomen worden. Dat geeft de urgentie goed weer. 

 

voorbeeld meetnetwerk
Meting Sluiskil maandagochtend 8 maart
waarschuwing luchtkwaliteit
grafiek fijnstof is niet fijn
grafiek fijnstof is niet fijn
overhandiging meetpunt
overhandiging meetpunt