Eerst stond nog de vaststelling van de kunst en cultuurnota op de agenda, een onderwerp waar wij in gezamenlijkheid met D66 al jaren om gevraagd hebben. Een duidelijke stelling als gemeente nemen wat we met dit onderwerp willen in de gemeente. Met de vaststelling kunnen we meer ingaan zetten op kunst en cultuur. Kunnen we burgers beter gaan helpen bij het ontplooien van ideeën en plannen. Persoonlijk ben ik hier echt blij mee. Het kan beter sturing gaan geven aan samenwerking tussen verschillende podiums in Terneuzen, maar ook beter inzetten op betere subsidie verstrekking. Is het beleid nu klaar? Nee, want net als kunst en cultuur zelf is het beleid ook aan veranderingen onderhevig. Het zal met zijn tijd moeten meegaan. Het is dan ook niet een beleidsstuk wat in de la kan en mag verdwijnen. En zal, zoals we ook tijdens de raad al aangaven, jaarlijks terug moeten komen op de agenda. Maar de start is er eindelijk!

Nog een leuk zijsprongetje hierbij is de aanname van de gezamenlijk met de PvdA ingediende motie om te onderzoeken of het dak van het Scheldetheater niet te gebruiken is als panoramaplatform. Een andere invulling van het icoon zeg maar. Een idee waarbij we meer gebruik maken van bestaande gebouwen en meer het oude stadscentrum meer zichtbaar maken, d.m.v. aanloop. Een win-win situatie volgens ons.

Over gebouwen gesproken, daarna kwam de nieuwbouw locatie van het Lodewijk college aan de orde. Een onderzoek waar wij als GroenLinks achterstaan. We hebben met de samenvoeging van het Zeldenrust en de Rede onze steun toegezegd en dan kun je daar niet zo maar op terugkomen. En ja, het gaat om een groot bedrag, en ja het zijn economisch onzekere tijden. Maar de wijze van financiering gaat daarbij heel erg belangrijk zijn, hoe we één en ander voor elkaar kunnen krijgen. En dat gaat lukken. Dan moet je niet insteken op doemscenario’s zoals de VVD doet dat er niks meer mogelijk is en dat alle andere voorzieningen zouden moeten sluiten. Nee, als dat de nieuwe wind is, dan gaat er niet veel veranderen in onze gemeente. Dan komt alles juist stil te liggen. En stilstaand is dan zeker wel achteruitgang. Bizar dat je dat als partij notabene aan je eigen wethouder wil opdragen met allerlei restricties. Want laten we eerlijk zijn, als raad gaan we nog een afgewogen keuze maken.

Wat ons betreft hadden we daar gelijk een voorkeurslocatie aan gekoppeld. Want als we in 2028 aan de slag willen, is er nog veel werk te doen. Niet alleen aan de school, maar ook aan de omgeving. Hoe gaan we burgers betrekken? Hoe gaan we infrastructuur passend maken? Kunnen we het OV beter inpassen? Is dit geen mooie mogelijkheid om het busstation bij het sluizencomplex een nieuwe locatie te geven? Bij het ziekenhuis en de scholencomplexen? Daar liggen toch mooie kansen? Maar laten we daar dan vol voor gaan en ons niet te veel laten afleiden door andere locaties te blijven onderzoeken. Maar goed daar konden de meeste partijen zich niet in vinden…

Het volgende interessante onderwerp op de agenda was de aanpassing van de APV op het gebied van lachgas. Een idee om overlast met lachgas aan te pakken. Klinkt natuurlijk leuk, maar het idee gaat erom, dat mocht er overlast zijn door lachgas op een bepaalde locatie, dan moet deze locatie aangewezen worden als gebied waar gehandhaafd moet worden op dat moment, waarna BOA’s pas kunnen optreden. Ik ben bang dat de overlast dan al voorbij is. Sterker nog de aanvraag voor de volgende locatie zal waarschijnlijk dan alweer aangevraagd moeten worden. Een niet werkend middel dus. En zoals gesteld tijdens de vergadering, als gemeente kun je toch optreden tegen overlast? Daar heb je toch geen extra regels voor nodig? U begrijpt, de aanname van deze regel zien wij dan ook als symboolpolitiek en hebben dan ook niet ingestemd.

Het gaat niks oplossen.

Met het aannemen van de motie over een ontmoedigingsbeleid rondom biomassa-installaties willen we vooral aangeven dat we als gemeente zoveel mogelijk andere duurzame energiebronnen willen inzetten i.p.v. de veelbesproken biomassa die onder een vergrootglas ligt.

En zo waren we ook blij met de aanpassing van de motie rondom onderzoek naar grof stof overlast van het CDA. Waar deze eerst heel erg op 1 locatie inging nl. de kassen, werd mede na onze inbreng, het gebied vergroot naar de kanaalzone.  Daarmee konden we deze motie natuurlijk van harte ondersteunen.

Als laatste kwam de motie inzake Intervence aan de orde. Momenteel een veel besproken onderwerp in de media, in onze gemeente, in onze provincie en landelijk. Een zaak rondom jeugdzorg die dreigt weg te vallen en het vervolg niet duidelijk is. Waarbij het belangrijk is dat zorg gewaarborgd is voor cliënten en medewerkers. Zij hebben namelijk al zorgen genoeg, daar moeten financieel gedreven besluiten niet nog eens bovenop komen. Dat kan en mag natuurlijk niet. Dat hadden we moeten voorkomen. Daar hadden de betrokken wethouders rekening mee moeten houden.

Dat hebben we aan de hand van een motie willen vastleggen. Een motie die uitgaat van de pijnpunten die de landelijke inspectie ook aangeeft. We mogen geen onomkeerbare besluiten nemen die daar voor zorgen. En daar staan wij als GroenLinks helemaal achter. Gelukkig een meerderheid in de raad ook. En met deze restricties verwachten wij van de wethouder, die aangeeft dat ook te willen, dat zij wederom op pad gaat met alle betrokkenen. Het is belangrijk genoeg.