Nieuwe Sluizen - Nieuwe Kansen

Met de komst van het nieuwe sluizencomplex liggen er veel kansen voor de gemeente. Kansen waar in de afgelopen tijd al best over is nagedacht. Maar ook initiatieven waarvan wij als GroenLinks Terneuzen denken dat er meer energie in gestoken kan worden door de gemeente. Daarom hebben we besloten om een aantal van die ideeën op papier te zetten.

Het lijkt GroenLinks gerechtvaardigd de eis te stellen aan het gemeentebestuur om zich sterk te maken voor de belangen van onze inwoners, op een manier die resultaat oplevert bij het te realiseren sluizencomplex.

Maar ook om verder te kijken dan alleen realisatie van het complex. Dit is het moment om na te denken over zaken als milieu, toerisme, verkeer etc. etc.

Wij hebben als GroenLinks daar tot op heden weinig van gemerkt. En mede omdat ook andere projecten naar recent is gebleken niet van de grond komen, heeft GroenLinks zijn visie opgeschreven over het sluizencomplex. En waar voor wij dan ook de medewerking en volle inzet van het college en de gemeenteraad vragen bij realisatie van deze plannen.