Sociale raad of niet?

De raadsvergadering van 2 juli maakte duidelijk hoe het college zich steeds meer opstelt richting onze minima. Bekijkt u nog maar eens de betogen van het college bij bijvoorbeeld het punt over de kwijtschelding voor id kosten voor kinderen uit deze groep, op het internet (https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/571684/gemeenteraad 0 2-07-2019#ai_4783119)

Redevoeringen dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van regelingen voor armoedebestrijding, waardoor een gemeente terughoudend zou moeten worden, zijn wat GroenLinks betreft het verkeerde signaal. Sterker nog, dan moet je als gemeente juist voor gaan!

Maar goed terug naar de agenda, er stonden eigenlijk 3 vergader punten op, allemaal met kosten op het sociale vlak. Het eerste punt, een onderzoek voor de stadsboederij is een moeilijk punt voor GroenLinks. Want ja, het voorstel om dit te onderzoeken kent een aantal mooie onderdelen:

  • de verbinding tussen Educatie van Natuur en Zo en de omgeving is er eentje,
  • ook het verbinden van de Otheense Kreek met kano aanlegplaatsen kan een publiekstrekker zijn en
  • het zou een goede opsteker zijn voor het speelbos.

Maar de vele extra parkeerplekken die bij het plan horen.... nee, college denk dan eerder aan extra fietsparkeerplaatsen.

En... als we kijken naar de financiën.... dan denken we dat het voorliggende stuk te ambitieus is, zeker met de kosten die het mee gaat brengen in de toekomst. De wethouder gaf al aan tijdens de commissie te denken aan een bedrag van 4 miljoen. Daar moeten we nu al niet op voor sorteren. Maak eerst het rondje kreek maar eens af.

Wij hebben dan ook niet ingestemd om verder te gaan met dit onderzoek. GroenLinks stelt voor om het plan realistischer te maken, zeker gezien de financiële omstandigheden waarin we terecht gaan komen. Dan is een onderzoek van 40.000 euro niet nodig om te bedenken dat we die 4 miljoen niet kunnen en zullen uitgeven. We hebben dus niet ingestemd met het onderzoek.

Het tweede punt, een motie over minima en de steeds oplopende kosten vanuit o.a. de verhoging van de BTW hebben we als GroenLinks gesteund. Een sympathieke motie, normaal gezien dus dodelijk voor aanname in de gemeente Terneuzen. Maar goed zoals de SP stelde, symboliek moet soms ergens beginnen. En ja, dan willen wij als GroenLinks niet achterblijven. Echter de coalitie en het college vonden de motie vooral niet lokaal. Het zou gaan om landelijke politiek en gingen niet mee met de motie. Jammer, het betreft ook onze burgers. 

De laatste motie over aanschaf kosten id hebben we zeker gesteund.  De aanschaf van een identiteitsbewijs een grote uitgave is voor mensen met een laag inkomen* en dat je simpelweg niet zonder een reisdocument kunt tegenwoordig (denk aan medische zorg, schoolreisjes).

*besteedbaar inkomen van minder dan 120% van het geldend sociaal minimum 

Dan is het vanuit de gelijke kansen voor jongeren niet meer dan normaal dat we als gemeenteraad een gratis identiteitskaart ter beschikking stellen. Want kinderen en jongeren moeten gelijke kansen hebben en kunnen meedoen in de maatschappij.

Het college en de coalitie gingen wederom niet mee in deze sociale motie. Alhoewel die direct invloed zou kunnen hebben op onze burgers, kinderen die het nodig hebben, LOKAAL. Onder het mom dat een korting op CZ gaat vervallen in de toekomst... een heel ander terrein. En ja, dat bedrag is ook niet leuk, maar daar zullen we dan ook gewoon op moeten acteren.

Ps we hebben op een bierviltje nog even uitgerekend wat ongeveer de kosten waren geweest voor de uitvoering van onze motie, ambtelijk waren er geen extra kosten gemoeid. En de kosten voor de id’s zou ongeveer op 2.500 euro op jaarbasis voor de komende 4 jaar zijn uitgekomen. Goh hebben we net niet 40.000 euro uitgegeven voor onderzoek van een niet betaalbare stadsboerderij????

Hiermee is wat ons betreft, het sociale gezicht van dit college en de coalitie duidelijk. 

Niet sociaal.

En dat maakt onze algemene beschouwing dan ook alleen maar meer relevant met de oproep om dat wel te worden. Want dat zou voor mij de gemeente toch echt wel moeten zijn. 

Dat u het weet...