Unieke kunstprojecten, torens en klimaatbeleid... the sky is the limit

De gemeenteraad van 20 april had met het vaststellen van het klimaatbeleid van de gemeente Terneuzen voor mij als raadslid wel een mooi onderdeel. In de commissie was er al geen tegenstand, maar goed met de val van de hamer en daarmee de vaststelling van het beleid gaf toch wel heel veel voldoening.

De gemeente krijgt na herhaaldelijk vragen van GroenLinks eindelijk een beleid, waarin zij aangeeft welke richting zij op wil met klimaatbeleid. Eindelijk een beleid, waar we als gemeenteraad op kunnen sturen, kunnen controleren, kunnen versnellen en kunnen aangeven waar we staan als gemeente.

Daar ben ik blij mee en natuurlijk, wat GroenLinks betreft kan het allemaal ambitieuzer en mag het proces versneld worden. Maar aan de hand van het voorliggende stuk, hebben we nu goed de mogelijkheid om daar gericht aan te werken. En dat gaat verder dan opmerkingen over het stadhuis afbreken. Maar goed met dat kunststukje was de avond nog maar net begonnen.

Bij de rondvraag had D66 vragen over het Voxpop kunstwerk in Sas van Gent, een leuk burgerinitiatief, waar enige strubbelingen leken te ontstaan vanwege o.a. administratieve problemen. Gelukkig werden deze weggehaald door het college, dat zich ook nog eens positief bleef opstellen voor het project. Het zij, in de mogelijkheden die zij zelf zagen als ondersteuning.

Daarna gingen we verder over een ander ambitieus project, de ICOON, die zou moeten verschijnen bij de dijk in Terneuzen. Een uitkijktoren, die gebouwd gaat worden dmv crowdfunding en aanbestedingsvoordelen.... Een toren met een slordige begroting van 7 ton... Een toren die wat GroenLinks betreft zoals voorgesteld niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn, uniek en zoals de naam zegt een ICOON. We waren dan ook blij dat er meerdere partijen zo over dachten en daarmee het college overtuigd hadden, dat er de komende tijd nog eens goed gekeken moet worden naar de invulling. Het college heeft hier goed naar geluisterd en neemt die tijd. Is er dan sprake van vertraging, zoals een aantal raadsleden aangaven? Misschien wel, maar in dit geval kan dat zeker geen kwaad. De toren moet namelijk een unieke toevoeging zijn aan het veerhaven project. En dat was het nu niet.

We zien dan ook het verder uitgewerkte plan tegemoet en hopen dat er een echte ICOON ontstaat. Want anders, dan kunnen we het geld misschien beter besteden...

Als laatste is er een voorstel van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing aangenomen, waar ons partijgenoot Frans van Kollem onderdeel van was. Simpelweg, een voorstel om de besluitvorming makkelijker te maken, de inbreng van de burger te vergroten. Maar daar zal Frans zelf veel beter uitleg over kunnen geven! Dus die houden jullie nog tegoed!

Daarmee kwam de raadsvergadering weer tot een einde met de conclusie dat er stiekem veel goede besluiten zijn genomen voor de gemeente!