verkeersontwikkeling rondom de sluizen en tunnels

Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over het nieuwe sluizencomplex van 11 maart jl. gaf de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie aan vooral bezig te zijn met het afgebakende werkgebied rondom de nieuwe sluis. Zo was bijvoorbeeld alleen de verkeerssituatie op het sluizencomplex onderzocht.

Daar hebben we als GroenLinks toch wel een probleem mee, want het werkgebied van het sluizencomplex sluit naadloos aan op het werkgebied van het nieuw te vormen Maintenance Valuepark en de afrit naar de Westerscheldetunnel.

En ondanks de realisatie van de Sluiskil tunnel, waarvan de verwachting is dat deze de verkeersstroom via het sluizencomplex dusdanig zou moeten ontlasten, lijkt het ons zeer verstandig om deze projecten integraal te bekijken in de aanloop van de uitvoering van het sluizencomplex en o.a. het Maintenance Valuepark.

GroenLinks wil dan ook voorstellen om de verschillende verkeersonderzoeken te koppelen naar één plan. Met dit plan zouden belanghebbenden een goed inzicht kunnen hebben in de toekomstige infrastructuur en waar de verkeerstechnische problemen kunnen gaan ontstaan. En lijkt het mogelijk om hier voortijdig al rekening mee kunnen houden in de uitvoeringsfases.

Ondanks dat de Provincie in principe de aangewezen instantie zou zijn voor een dergelijk onderzoek, aangezien het om infrastructuur buiten de bebouwde kom gaat, kan het in dit geval geen kwaad om een dergelijk onderzoek als gemeente te initiëren om een goed inzicht te krijgen. 

Daarom hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om hier nog eens goed naar te kijken in samenwerking met de provincie. Nu hebben we namelijk de kans.