Om met de eerste te beginnen, jeugdzorg en Intervence, daar hebben we als GroenLinks een heel slecht gevoel bij. Doorgeslagen marktwerking, een tekort aan werk, zorgt ervoor dat de zorg te duur is. Gemeenten zoeken daarom nieuwe instanties die schijnbaar voor minder geld dezelfde zorg zouden moeten kunnen leveren.

Wij geloven niet dat dat zal lukken.

Het probleem rondom jeugdzorg zit niet in de zorg, maar in de hoeveelheid geld die we daar voor hebben.

Maar goed, als gemeenteraad stonden we geheel buitenspel om invloed hierop te kunnen hebben. Door beslissingen van de wethouders in de kopgroep en de goedkeuring van de colleges van de 13 gemeenten, is Intervence het onmogelijk gemaakt om voort te kunnen bestaan. 

Het enige wat we als gemeenteraad nog moesten doen, was onze handtekening zetten bij het kruisje. En dat voelde niet goed.

Als SP, PvdA, D66 en GroenLinks hebben we nog geprobeerd om vat te krijgen op het vervolg van de ontwikkelingen. Inzicht in het transitieplan naar de nieuwe organisaties, maar dat vond een meerderheid van de Raad niet nodig. Oa. CDA gaat mee in het verhaal van onze wethouder dat het allemaal wel goed zal komen. 

Gezien het verleden hebben wij daar twijfels bij en zouden wij graag meer invloed gehad hebben.

We hebben dan ook via een stemverklaring aangegeven dat we zouden tekenen, want niet tekenen was gewoon geen optie, dan waren we nog verder van huis. 

Maar we voelen ons zeker niet verantwoordelijk voor het vervolg van de overgang.

En hebben de wethouder en colleges alvast gewaarschuwd dat we hun verantwoordelijk zullen houden als het fout loopt. 

Zijn ze het daar niet mee eens? Dan hadden ze ons maar een keuze moeten geven.

Tweede zaak waar we als gemeenteraad ook geen invloed op kregen was de aandeelhoudersstrategie van North Sea Port. Een punt waar we als GroenLinks bij de fusie heel veel verwachtingen van hadden. En eerlijk gezegd, de strategie bevat mooie onderwerpen. Duurzaamheid, leefbaarheid, het komt allemaal terug.

Maar hoe... dat schijnt niet aan ons te zijn. Want als gemeente Terneuzen hebben we maar 7% van de aandelen... Grappig, als we naar grondoppervlak kijken, zou de verhouding toch anders liggen. Als GroenLinks, D66, PvdA en SP hadden we dan vragen over het hoe. Daarbij werd door het college aangegeven dat we bestemmingsplannen hebben, waar plannen aan getoetst worden.

Klopt natuurlijk, maar als je al aan tafel zit, waar de plannen gemaakt worden, dan is dat toch veel handiger?

De VVD vond enige inmenging helemaal niet nodig, laat North Sea Port maar gewoon zijn gang gaan, kost allemaal zoveel geld, risico etc. Tsja, volgens mij had je dan zelfs tegen deze aandeelhoudersstrategie moeten stemmen. Zonder enig gewetensbezwaar lekker je gang kunnen gaan, verschuilen achter het bedrijf.

Nee, dat is niet de juiste gang van zaken. North Sea Port, doet goed werk en heeft goede prioriteiten. Maar daar willen we als gemeenteraad goed op kunnen inspelen. Dan voorkom je problemen in de toekomst, als leefbaarheid vs uitbreiding industriegebied toch wat moeilijk blijkt te liggen. Je kunt het maar beter voor zijn. Maar goed, een meerderheid van de raad zag het niet zo... Maar hopen dat het niet fout loopt, we kunnen er nu niks over zeggen...

Het bestemmingsplan Sluiskil was gelijk een mooie test om te zien, hoe je als gemeente om kan gaan met eventuele problemen. Een testcase waarbij een ondernemer plannen heeft voor complex voor ouderen, met zorg. Op een locatie waar nu nog een verpauperd laboratorium staat, wat al in bezit is van de ondernemer. Eigenlijk een ‘offer you can’t refuse’. 

Echter, het college stelt dat het plan niet voldoet aan de afgesproken regels. Voor de gemeenteraad is het in ieder geval niet meer te volgen. Het lijkt te gaan op details. Maar goed die details zijn ook weer van invloed op de regels.

Als raad hebben we besloten om nu het college het voordeel van de twijfel te geven. Daarmee kan de ondernemer naar de rechter en wie weet, krijgt hij daar wel gelijk. Dan zal het plan terug komen bij de gemeente. We zijn benieuwd, maar echt een stem uit brengen leek niet mogelijk....

Als laatste hadden we nog een motie over het burgerinitiatief rondom het beeldmerk van de 2 neuzen. Een onderwerp wat vreemd aandoet. Want de beslissing over de beelden is allang genomen door het college. Dus heeft het verzoek van de PVV en PvdA om een poll over plaatsing te houden geen nut.

Wij hebben geen probleem met het burger initiatief, maar wel met de gang van zaken. Want nu is het dit voorstel, volgende week komt de volgende wijk- of dorpsraad met een leuk idee en de vraag is dan gaat het college dan weer akkoord?

Of wordt het geen tijd om eens echt na te denken over burgerparticipatie en de mogelijkheden? Is een dergelijke discussie dan niet veel beter op zijn plek?

Jammer dat we als gemeente hier nog niet verder in zijn. Maar goed de raad had ook hier geen stem....

Al met al, een lange vergadering, waar de raad volgens ons, nog maar eens goed over na moet denken. Want welke rol spelen we als gemeenteraad en welke rol hebben we als gemeenteraad? Ik weet zeker dat het anders kan en dat het anders moet. Daarvoor zijn we gekozen.