Windmolens, rioolbelasting en ballonnen

Windmolens, ballonnen, afscheid Ronald Lippens, onderzoek rioolbelasting. Er stond een grote variëteit aan onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad donderdag 28 maart. Eindelijk wel weer een echte gemeenteraad met beslissingen. Die hadden we al een tijdje niet gehad in Terneuzen.

Als 1 van de eerste punten stond het punt instemmen met het Zeeuws Vlaamse plan Buiten de Lijnen op de agenda. Integrale, persoonsgerichte aanpak voor mensen met een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie.

GroenLinks heeft ingestemd met het plan, echter zijn we wel benieuwd naar de antwoorden die we als gemeente moeten gaan vinden op bv overlastgevende en bedreigende situaties. De zinsnede dat kwetsbare mensen er altijd zullen zijn en deel uitmaken van onze samenleving onderschrijven we. Echter het doel de inwoners van Terneuzen daar bewust van te maken is, wat ons betreft een vage opmerking. 

Wat ons betreft ligt de aanpak zeker in de 4 beschreven basiselementen;

  • Individuele aanpak
  • Leefwereld
  • Heldere regie 
  • En preventie

We zullen deze aspecten dan ook zeker volgen bij de jaarlijkse evaluatie.

De ontwerpbegroting van de RUD was geen probleem voor GroenLinks. Simpelweg moet deze instantie goed ingericht zijn voor het belangrijke werk wat zij doen op o.a. het gebied van milieucontroles.

De aankoop Dwarsstraat 2 te Terneuzen, is een dure oplossing voor een ontwikkeling die eigenlijk bij de ondernemer hoort. Had het parkeerprobleem daar niet opgelost moeten worden bij de behandeling van zijn project. De verfraaiing van het gebied is natuurlijk wel een goede insteek, maar of we dat met parkeerplaatsen gaan oplossen. Dat denken wij als GroenLinks niet. Een gemiste kans denken wij.

Daarom hadden we samen met de PvdA en de SP een amendement ingediend om de parkeerplaatsen te veranderen in een groen strook. Echter kon de rest van de raad zich daar niet in vinden.

Daarna kwam het plan rond de camperplaatsen ter sprake. Alhoewel dit plan tot oneerlijke concurrentie leid t.a.v. de mini campings, hebben we toch ingestemd. De afweging om Sas van Gent een boost te geven, waar de omgeving toch om vraagt, moeten we omarmen. Het amendement van de SGP onderschreven we geheel, de evaluatie mag wat ons betreft jaarlijks, kwaliteitscriteria bij de aanbesteding zijn zeker belangrijk en het kan zeker geen kwaad om actief te handhaven op afvalstoffen.

Hierna kwam de interpellatie van de PvdA aan de orde. Zij spraken het college er op aan dat het er op leek dat wethouders bestuurlijke beslissingen namen in verschillende gremia’s welke niet besproken zouden worden in het college. En dat deze ook misschien niet gedragen zouden worden in het college. Tsja... dan heb je een probleem. Het advies van de PvdA was dan ook om goed om te gaan met die verantwoordelijkheid.

Onze stemming over de verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019 was en is wat ons betreft simpel. GroenLinks ziet geen toekomst voor een markt waar het verdienmodel gebaseerd is op gokken. Zeker als de lasten daarvan, nl. gokverslaving, voor kosten zullen zijn van de gemeente. Dus vooral lasten en weinig lusten voor de gemeente. Ons idee blijft dan ook om uit te gaan van een uitsterfbeleid.

Het principebesluit onderzoek rioolheffing zullen we ook ondersteunen, aangezien het gaat om een onderzoek. Dat kan vooralsnog geen kwaad. De eventuele  beslissing hierover komt nog namelijk. En dat is het moment dat er duidelijkheid moet zijn over wat de mogelijke opbrengsten zijn vs. de kosten. Die willen we dan ook zeker meewegen in de beslissing die we dan gaan maken. Daarom hebben we ook het voorstel van het CDA gesteund, wat een goede aanvulling was op het onderzoek.

De motie van de sluiting van de publieksbalie te Sas en vermindering van de tijden in Axel hebben we niet ondersteund. Wel verwachten wij van het college dat de verminderde openingstijden en sluiting zorgen voor een betere service richting de burger. Denk daarbij bv. goed na over hoe de gemeente de burger daar in tegemoet kunnen komen.

De motie voor het ballonnen ontmoedigingsbeleid is een mooie start om deze nutteloze vorm van milieu vervuiling tegen te gaan. Wij zullen als GroenLinks bij de invoering van dit beleid het zeker in de gaten houden wat het effect is. Want als dit niet lijkt te helpen, zullen we misschien toch drastischere stappen moeten ondernemen.

En als laatste de motie Beleidsnota windenergie. Zoals we in de tekst van de motie al aangaven, is windenergieeen beladen onderwerp. Je hebt voor- en tegenstanders. Maar daar ging het ons nu niet om. Als GroenLinks vallen wij vooral vooral over de aanpak door de gemeente. 

Vanaf 2016 was het duidelijk dat er een vraag zou komen voor eventuele locaties. En dat we als gemeente GEEN stappen ondernomen hadden om onze eigen criteria daarvoor te ontwikkelen. Los van wat de gemeente zou willen, helemaal niet of juist wel windmolens. En dat terwijl dat we wel tussentijds gedaan hebben voor zonne-energie. Sterker nog, de tekst van deze motie was zo’n beetje een kopie van de tekst uit de verordening voor zonne-energie.

Wij wilden dan ook dat het college hier nu mee aan de slag gaat. Zorg voor de criteria of de reden waarom iets niet kan. Dat zijn we de burgers en ondernemers wel verplicht na zoveel jaar. We zijn dan ook blij dat een meerderheid van de raad onze motie volgde.

Als laatste willen we toch via deze kant ook Ronald Lippens nog bedanken voor zijn inzet als raadslid in de gemeente Terneuzen. Ik zal zijn inbreng zeker missen bij de gemeenteraad, maar wens hem heel veel succes bij zijn nieuwe functie!