Als GroenLinks hebben we problemen met de gang van zaken rondom de jeugdzorg. We worden in een richting geforceerd, waarbij financiën de overhand hebben versus de kwaliteit van de zorg.

Gedurende de Kabinetten Rutten is marktwerking doorgeslagen. Onder dit bewind, heeft het cijfermatig benaderen van Maatschappelijke opgaven in het SociaalDomein teveel de boventoon gevoerd. 

GroenLinks kiest voor een radicale herwaardering van de publieke sector en onderlinge solidariteit. Wij kijken dan ook bij deze discussie vreemd aan tegen de kopgroep van Wethouders, die allen representanten waren van VVD opvattingen. Had dat niet anders gekund?

Wij constateren vandaag, dat de gemeenteraden in Zeeland buiten spel werden gezet. En pas op het moment dat de besluiten genomen zijn, komen wethouders richting de raad voor goedkeuring. En geeft daarbij aan dat alle aanpassingen aan hun voorstel niet mogelijk zouden zijn.

Daar heeft GroenLinks grote moeite mee.

We willen echter opmerken dat de ingeslagen weg niet onomkeerbaar is. Wij willen liever een andere weg inslaan. Wij hopen ook dat de ingediende amendementen nog invloed zullen hebben op de uitkomst van dit proces.

Er waren momenten waarop er andere gegadigden voor de overname van de werkzaamheden van Intervence.

Er waren momenten waarop gemeenteraden wethouders  besluitvorming hadden kunnen ondersteunen. Zeker met devraag richting Den Haag om meer geld voor de jeugdzorg in Zeeland. 

Want eigenlijk staan we voor een onwenselijk besluit. 
We gaan vanwege financiën kijken of 3 andere instellingen het probleem van een niet rendabele jeugdzorg misschien wel kunnen oplossen. En eigenlijk weten we het antwoord al. Dat gaat niet lukken.

Dezelfde kwaliteit voor minder geld? Klinkt te mooi om waar te zijn.

Het geheel heeft aan GroenLinks duidelijk gemaakt dat dergelijke besluitvorming via gemeenteschappelijke regelingen anders kan en moet. Terugkoppeling en communicatie moet veel transparanter. Als raad moeten we veel meer meegenomen worden in het gehele traject.

En niet aan het einde als er alleen nog maar bij het kruisje getekend kan worden.